Bio Flora d.o.o

Srbija, 32000 Čačak, Čačanski partizanski odred br 4, Tel: +381 32 375 420, Fax:+381 32 375 427
E-mail: bioflora@EUnet.rs

Pasulj Golijaš

Hrana za ljubimce
Pasulj golijas

 

NORMA SETVE: 100 kg/ha.
Setva u kućice sa 3-4 zrna na rastojanju 70-80 x 50-60 cm. Sadržajem iz kutije (250g) može se zasejati 25 m².

NAPOMENA: Sorta pripada tipu čučavaca, ali u slučaju viška hraniva i vode, može doći do prorastanja vitica (loze), koje nisu dugačke i ne prave uplitanje, samo povećavaju prinos.


© 2012 BioFlora D.O.O. Prava zadržana.