Bio Flora d.o.o

Srbija, 32000 Čačak, Čačanski partizanski odred br 4, Tel: +381 32 375 420, Fax:+381 32 375 427
E-mail: bioflora@EUnet.rs

Medonosne biljke

Hrana za ljubimce
Boranija

* Jednogodišnja zeljasta, medonosna biljka sa dugim periodom cvetanja i lučenja nektara - do 45 dana.
* Traži dosta vlage pa je potrebno planirati vreme setve kako bi cvetala od polovine maja pa do kraja juna, ili od polovine avgusta pa do početka oktobra.
* Sa 1 ha može se ubrati do 1000 kg meda.
* Facelija se koristi kao čistač nematoda na parcelama posle krompira.

SETVA
omaške - ručno ili žitnim sejalicama na rastojanju 12,5-25 cm,
što znači svaka druga lula.

NORMA SETVE:
8-10 kg/ha u prolećnoj setvi, a 15 kg/ha u postrnoj setvi.

DUBINA SETVE:
2 cm, uz obavezno valjanje

VAŽNO JE ZNATI!
Preživari nerado jedu svežu, zato je poželjno siliranje ili sušenje u seno.

U PONUDI PAKOVANJA:
1kg


Esparzeta

Esparzeta (Onobrychis sativa L) je višegodisnja leguminozna krmna vrsta koja uspeva najčešće u suvljim uslovima. Gaji se pojedinačno ili u smešama sa višegodišnjim travama i leguminozama. Živi 6-7 godina i ostvaruje prinos u 2-3 otkosa oko 10 t/ha sena. Izuzetno je medonosna vrsta i češće je podređena tim namenama. Cveta dva puta godišnje i cvetanje traje dvadesetak dana što je značajno za pčelinju pašu, posebno što prvo cvetanje počinje u drugoj polovini maja kada prestaje bagremova paša.

Seje se gustoredo (20 cm) ili širokoredo (do 50 cm) i u zavisnosti međurednog rastojanja potrebno je od 40 do 100 kg/ha semena.© 2012 BioFlora D.O.O. Prava zadržana.