Bio Flora d.o.o

Srbija, 32000 Čačak, Čačanski partizanski odred br 4, Tel: +381 32 375 420, Fax:+381 32 375 427
E-mail: bioflora@EUnet.rs

Krompir - Korisne informacije

Hrana za ljubimce

Sorte koje su se već dokazale:

Prema načinu ikorišćavanja sorte krompira se dele na:

U praksi sorte se najčešce dele prema dužini vegetacionog perioda, tj. po broju dana od nicanja do fiziološke zrelosti. Ta podela je na:

Tokom selekcije i odabiranja neke sorte, proučavaju se njene osobine i tehnološka svojstva i opredeljuje njena upotrebna namena. U većini razvijenih zapadno-evropskih zemalja sa stanovišta kvaliteta i načina korišćenja zastupljena je podela prema načinu raskuvavanja.

Sorte krompira su razvrstane u četiri grupe, i to :

Razumljivo, oštrih granica između navednih tipova nema, pa zato postoje i prelazni tipovi kao što su: AB, BC i CD.

Tipovi Raskuvavanja

U zemljama gde je tržište razvijeno na visokom nivo i gde se promet odvija preko super-marketa u kojima se prodaje upakovan krompir gde je na osnovu boje ambalaže bez dileme moguće znati o kome se tipu sorte radi. Tako da kupac znajući za koju mu namenu treba krompir, izbor vrši po boji ambalaže. Tako naprimer, ako želi da pravi krompir salatu, on će odabrati sorte u zelenom pakovanju, a za krompir pire žutu boju pakovanja.

Stone sorte se koriste u domaćinstvu za pripremanje raznih jela. One se obavezno termički obrađuju: kuvanjem, pečenjem ili prženjem. Imaju niži do srednji sadržaj skroba. Postoje navike potrošača u pogledu korišćenja morfoloških i organoleptičkih osobina koje sorta treba da ispuni. Sorte za ovu namenu treba da imaju plića okca, pravilan i postojan oblik bez deformacija i izraslina, da ne menjaju boju posle kuvanja. Kvalitet neke sorte nije u zavisnosti od boje pokožice i mesa, mada ovo može uticati na izbor kod potrošača. Kod nas se sorte još uvek dele na bele i crvene i postoje zablude da njihova boja uslovljava i njihovu namenu, što uopšte nije tačno.


© 2012 BioFlora D.O.O. Prava zadržana.